Pošalji promenu

Koristeći ovu formu možete poslati zahtev za promenu određene informacije ukoliko smatrate da ona nije istinita.

Prilikom slanja zahteva molimo Vas da obavezno obratite pažnju na sledeće

Zahvaljujemo Vam na vašoj posvećenosti.

Vaš predlog je u vezi sa
Na opštini?
Vaša e-mail adresa*
Promena koju ste primetili
Mesto / link / publikacija na kome se mogu potvrditi Vaše tvrdnje