Id Ime Prezime Stranka Funkcija Koalicija Opstina Datum od Datum do U vlasti
Id Ime Prezime Stranka Funkcija Koalicija Opstina Datum od Datum do U vlasti