Lokalni parlamenti

Ovde su predstavljeni podaci o stranačkoj pripadnosti lokalnih odbornika i predstavnika lokalnih skupština u Srbiji, njihovoj polnoj strukturi, kao i podaci o tome da li su deo vlasti ili opozicije

Rodna struktura odbornika

Ovde možete videti prikaz rodne strukture svih odbornika u gradovima i opštinama u Srbiji

Odbornici u vlasti ili opoziciji

Ovde možete videti odnos svih odbornika u vlasti i opoziciji u gradovima i opštinama u Srbiji

Stranačka struktura gradonačelnika

Ovde možete pogledati stranačku strukturu gradonačelnika i predsednika opština u svim lokalnim samoupravma u Srbiji

Ova tabela se odnosi na sva preletanja od kada
pratimo rad lokalnih parlamenata 2016. godine
Opštine sa najviše preletača
29 Beograd-Stari Grad
25 Beograd-Novi Beograd
22 Brus
20 Topola
16 Ražanj

Odbornici u svim opštinama

ID Ime Prezime Stranka Funkcija Opština Datum od Datum do U Vlasti Br. preletanja

Uporedi opštine

Ovde možete uporediti statističke podatke o odbornicima u gradovima i opštinama u Srbiji