overpass

Prijavi preletanje

Koristeći ovu formu možete da ukažete na promenu političke partije odbornika

    Prilikom slanja prijave molimo Vas da obratite pažnju na sledeće napomene:

    • Ukoliko želite da Vas obavestimo o statusu Vaše prijave, neophodno je da ostavite e-mail adresu
    • Molimo Vas navedite odbornika na kog se promena odnosi kao i opštinu/grad u kom je došlo do preletanja
    • Neophodno je da navedite link ili precizno naznačite izvor na kom možemo da se informišemo o preletanju. Bez ovog podatka nećemo biti u mogućnosti da izvršimo promenu statusa odbornika.