Top 5 preletača

Najčešće stranke u vlasti

Opštine sa najviše promena

Broj opština

Broj odbornika sa informacijama

Broj odbornika bez informacija

Broj muškaraca

Broj žena

Stranke

Preletači

Vlast/opozicija po strankama

Broj odbornika u vlasti/opoziciji

Vlast:

Opozicija: